PORADENSTVÍ V OBLASTI KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ


Při  individuálních konzultacích využíváme moderní počítačové programy, které klientům pomáhají svou interaktivní a přístupnou formou.

PORADENSTVÍ PRO DĚTI

Logoped není učitel. Neučí, ale poskytuje dětským klientům a jejich zákonným zástupcům návod a metodické vedení, jak rozvíjet komunikační schopnost. Zásadním požadavkem je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí procvičování.

Jaké jsou nejčastější obtíže přicházejících dětských pacientů?

 • opožděný vývoj řeči
 • verbální dyspraxie
 • dyslalie
 • vývojová dysfázie (v souvislosti s poruchou sluchu a zraku)
 • větná dyspraxie, komolení slov, huhňavost
 • poruchy plynulosti řeči

Kdy nás navštívit? V případě že:

 • dítě ve věku 3 let ještě nemluví nebo mluví málo
 • dítě mluví nepřiměřeně rychle nebo koktá
 • dítě v předškolním věku ještě nemluví gramaticky správně
 • dítě neužívá měkké hlásky Ď, Ť, Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L 
 • dítě v předškolním věku ještě správně neovládá sykavky nebo R, Ř
 • dítě má kombinované obtíže (sluchovou vadu, rozsáhlou vývojovou vadu řeči, rozštěp patra, rtu, apod.)

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Poradenství a konzultace pro dospělé využívají zejména klienti, které zasáhla rozsáhlejší onemocnění například po cévní mozkové příhodě, následkem traumat mozku nebo jiných neurologických onemocnění. Terapie je zaměřena na obnovení narušených komunikačních schopností a zmírnění poruch řeči.

Jaké jsou nejčastější obtíže přicházejících pacientů?

 • Afázie (získaná porucha porozumění a produkce řeči)
 • Dysartrie (porucha motorické realizace řeči)
 • Dysfagie (porucha polykání)
 • Různé kognitivní poruchy

Kdy nás navštívit? V případě že:

 • jste po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu hlavy
 • trpíte neurologickým onemocněním
 • máte potíže s polykáním
 • máte přetrvávající obtíže ve výslovnosti a chcete je upravit

PORADENSTVÍ A KONZULTACE V MŠ

Dlouhodobě spolupracujeme s mateřskými školkami. Náš tým nabízí poradenství a individuální konzultace pro dětí v prostorách vašich zařízení.