LOGOPEDIE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ


Při logopedické terapii využíváme moderní počítačové programy, které klientům pomáhají svou interaktivní a přístupnou formou.

LOGOPEDICKÁ PÉČE PRO DĚTI

Logoped není učitel. Neučí, ale poskytuje dětským klientům a jejich zákonným zástupcům návod a metodické vedení, jak rozvíjet komunikační schopnost. Zásadním požadavkem je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí procvičování.

Jaké jsou nejčastější obtíže přicházejících dětských pacientů?

 • opožděný vývoj řeči
 • verbální dyspraxie
 • dyslalie
 • vývojová dysfázie (v souvislosti s poruchou sluchu a zraku)
 • větná dyspraxie, komolení slov, huhňavost
 • poruchy plynulosti řeči

Kdy nás navštívit? V případě že:

 • dítě ve věku 3 let ještě nemluví nebo mluví málo
 • dítě mluví nepřiměřeně rychle nebo koktá
 • dítě v předškolním věku ještě nemluví gramaticky správně
 • dítě neužívá měkké hlásky Ď, Ť, Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L 
 • dítě v předškolním věku ještě správně neovládá sykavky nebo R, Ř
 • dítě má kombinované obtíže (sluchovou vadu, rozsáhlou vývojovou vadu řeči, rozštěp patra, rtu, apod.)

LOGOPEDICKÁ PÉČE PRO DOSPĚLÉ

Logopedickou péči pro dospělé využívají zejména klienti, které zasáhla rozsáhlejší onemocnění například po cévní mozkové příhodě, následkem traumat mozku nebo jiných neurologických onemocnění. Terapie je zaměřena na obnovení narušených komunikačních schopností a zmírnění poruch řeči.

Jaké jsou nejčastější obtíže přicházejících pacientů?

 • Afázie (získaná porucha porozumění a produkce řeči)
 • Dysartrie (porucha motorické realizace řeči)
 • Dysfagie (porucha polykání)
 • Různé kognitivní poruchy

Kdy nás navštívit? V případě že:

 • jste po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu hlavy
 • trpíte neurologickým onemocněním
 • máte potíže s polykáním
 • máte přetrvávající obtíže ve výslovnosti a chcete je upravit

LOGOPEDIE V MŠ

Dlouhodobě spolupracujeme s mateřskými školkami. Náš tým nabízí logopedické konzultace a individuální logopedickou péči dětí v prostorách vašich zařízení.