O LEKTORCE

Mgr. Vladislava Winklerová

logoped, muzikoterapeut, speciální pedagog s 30ti letou praxí v oboru

VZDĚLÁNÍ


Pedagogická fakulta UK Praha - SPPg učitelství

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CERTIFIKÁTY


Bazální stimulace I., II.

AAK, VOKS

Muzikoterapie

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

Speciální pedagog