LOGOPEDICKÉ PORADENSTVÍ

MUZIKOTERAPIE

Individuální logopedické konzultace a muzikoterapie s Mgr. Vladislavou Winklerovou

Péče pro děti

Lekce pro nejmenší i školní děti.

Péče pro dospělé

Individuální lekce pro dospělé.

Logopedie v MŠ

Odborné logopedické a speciálně pedagogické konzultace.

Muzikoterapie

Individuální muzikoterapie pro děti, dospělé i skupiny.

Z důvodu současné epidemiologické situace jsou logopedické konzultace do odvolání pozastaveny.

Předplacené konzultace nepropadají, posouvají se na nejbližší uskutečněný termín. Další informace budou včas zveřejněny.

ZKUŠENOSTI RODIČŮ

Víte jak poznáte dobrého logopeda? Že se dítě těší na další návštěvu, spolupracuje, nebojí se a má pokroky. Toto vše se nám u této "TETY" logopedky podařilo. Bylo to úplnou náhodou přes paní učitelku ze školky, když jsem si posteskla, že jezdíme do Pardubic a nevidím žádné pokroky, děti jsou otrávené a já též. Začali jsme u rozhýbání tváře a jazyka a ejhle, jeden problém vyřešen a pak začaly zvířecí zvuky. Děti to ani nebraly, že jsou na nějaké logopedii, ale spíše v nějakém zábavním parku. Chodíme k "TETĚ" logopedce skoro 2 roky a pořád to děti baví. DOPORUČUJI. Vše je za přítomnosti rodiče. Dostanete sešitek, kde je uvedeno co se s dítkem procvičovalo pro následné opakování doma, protože bez spolupráce rodičů to fakt nefunguje. Dítko je pak ještě odměněno nejen pochvalou, ale i bonbónem i samolepkou, když si to zaslouží... Jen rodiče, berte prosím v úvahu...Nečekejte zázraky na počkání. Konzultace 1x týdně s paní logopedkou je pro Vaše nasměrování jak pracovat s dítětem. Další nezbytně nutné procvičování je už na Vás...věnujte svému dítku svůj čas. Uvidíte, že se Vám to vrátí... 

maminka Zuzanky a Fanouška